Var vi ikke enige?

Var det virkelig til ingen nytte

Skrek vi ikke høyt nok?

«Covid-19 sender bølger av angst og uro»

«Kraftig økning av angst og depresjoner under korona»

«Antallet studenter som har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv under pandemien er høyt»

«Flere steder i landet settes det i verk tiltak for å bedre studentenes mentale helse»

«Antallet studenter som har hatt selvmordstanker eller skadet segselv under pandemien er høyt»

«Etter nesten to år med koronarestriksjoner har mange studenter havnet i en ond sirkel av psykiske utfordringer»

«Køene hos studentpsykologene er milelange»

«Barneombudet er bekymret for ungdommene i videregående skole»

«Betydelig nedgang i innmeldte saker om mishandling av barn, noe som kan tyde på at det under covid-19-pandemien/nedstengningen var mange barn og unge som ikke ble fanget opp av tjenestene og mottok nødvendig hjelp.»

«Unge med tidligere psykiske vansker som angst og depresjon fikk det dårligere, bedre eller uendret under pandemien»

«Psykiske lidelser gir samlet større helsetap enn noen annen sykdom»

«helsemyndighetene har ikke kontroll.»

«Misnøye med regjeringens reaksjoner mot covid-19 førte til økte stressnivåer og psykologiske reaksjoner»

«Sannsynligheten for at unge menn fikk en angstdiagnose, økte med psykolog og psykiater tilknyttet fastlegekontoret»